יהדות תימן זכתה למחקר נרחב. הייחוד של מחקרנו הוא בהתמקדות בשימוש של יהודי תימן בסממני המרפא מן הצומח, החי והמחצב, בשיטות הריפוי ובספרות הרפואית של המרפאים המסורתיים. השימוש בצמח רותם המדבר כנגד צהבת ילודים היא דוגמה לתרופה שהשימוש בה נמשך בארץ ישראל . חלק מהמחקר הוקדש לצמחי הבושם והקטורת שהיו בשימוש יהודי תימן לאור כל מעגל השנה. צמחית תימן השפיעה על רבני תימן באופן זיהוי  הצמחים בספרות ההלכתית, כפי שעולה ב"מחברת צמחי המשנה של הרב יוסף קאפח" שהוצאנו לאור.

בנוסף, המחקר עוסק בתרבות החומרית וחיי היום של יהודי תימן, כגון, מבנה הבית וכליו, ספריית המשכילים, מלאכה ומסחר ועוד. תחום נוסף הוא תיעוד מסורות כשרות אותנטיות, כגון אכילת הארבה בגיבוי רבני תימן, כשרות הדרור, הקורא והפניניה ועוד.

כמו כן פורסם מיזם שבו לוקטו מאות מנהגי ההלכה הייחודים של יהודי תימן מהזרם ה"בלדי" בהשוואה לנוסח ה"שאמי" ושאר קהילות ישראל.  דוגמות למחקרים בנושא מנהגי תימן הקדומים הם: "הזמנה לברית מילה", מנהג לתיתת החיטה למצות של פסח בצמחים  ותיעוד התפילין העתיקות.

מחקרים נוספים עסקו בתחום התרבות החומרית של יהודי תימן, בעיקר במזון, בשמים וקטורת לאור מקורות מגוונים ובהם תכאליל ודיוואנים עתיקים.

 

תפילין עתיקות מתימן

תפילין עתיקות מתימן

דוגמאות למחקרי תימן: