אריג הארגמן הקדום ביותר מימי דוד ושלמה

כך התלבשו דוד ושלמה:
כך פורסם במגזין היוקרתיPLOS ONE , במחקר רב תחומי של ד"ר נעמה סוקניק ופרופ' ארז בן יוסף מאוניברסיטת תל אביב, ובשיתוף עם פרופ' זהר עמר, ד"ר דוד אילוז ד"ר אלכס ורוואק מאוניברסיטת בר אילן, וד"ר אורית שמיר
פיסת אריג נדירה וצמר, הצבועים בצבע הארגמן המלכותי היוקרתי, מתקופתם של המלכים, נחשפה לראשונה בתמנע. זו העדות הקדומה ביותר באזור הלבנט לאריגים הצבועים בחלזון הארגמן, הנחשב לצבע היוקרתי ביותר בעת העתיקה. לדברי החוקרים, הממצא הדרמטי מעיד על קיומה של אליטה חברתית בתמנע בימי דוד ושלמה

להרחבה: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245897