ביצי התרנגולת של אבותינו

שיעור "כביצה" לאור המציאות הקדומה

מחקר זה עוסק ב"כביצה", אחד מהשיעורים שעל פיו נקבעות הלכות רבות. המאמר סוקר את גודל הביצה  המציאותי כפי שהוא ידוע לנו לאור המקורות ההיסטוריים והממצא הארכאולוגי לאורך תקופות שונות  החל מסוף תקופת בית ראשון, תקופת חז"ל וימי הביניים ועד  לשינויים שחלו בעקבות טיפוח גזעי התרנגולת לביצים בעת החדשה.

המחקר מוכיח ששיעור הביצים בעת העתיקה היו בשיעור קרוב לביצה ממוצעת עד למחצית הראשונה של המאה העשרים, בשיעור של 40 –  44 סמ"ק. זהו שיעור נמוך מהמקובל בימינו על פי החישוב של הרב אברהם חיים נאה. כל הנתונים שבידינו שוללים את האפשרות שהיו שינויים מפליגים בגודל הביצים הממוצעות, עד כדי התקטנותם במחצית, דהיינו שיעור ביצה של 100 סמ"ק לפי שיטת החזו"א .

לקריאת המאמר:  ז' עמר, "שיעור כביצה' לאור המציאות הקדומה", JSIJ, 22 (2022), עמ' 1 – 25.