חג סוכות – ההיבט הרעיוני של ארבעת המינים

טעמים רבים ניתנו לבחירת ארבעת המינים; חלקם בדרך הרמז והדרש וחלקם קשורים לפן הריאלי. הצד השווה שבכל ההסברים שמדובר בארבעה מיני צמחים, המסמלים תכונות שונות – לעתים מנוגדות – מבחינת מראם, ריחם וטעמם.  כאן ברצוננו להתעכב על הטעם המשותף לארבעת המינים – בית גידולם: לכולם יש זיקה למים, מקור החיים, שבלעדיהם לא הייתה קיימת אפשרות לקיים חקלאות בארץ-ישראל הקדומה

 ראו בהרחבה בפרק הראשון מהספר ארבעת המינים