גידול יענים בארץ ישראל בעת החדשה

ישראל אהרני, הזואולוג העברי הראשון תיעד וגידל את היען מהתת המין הארץ-ישראלי שנכחד בשליש הראשון של המאה העשרים. במאמר זה מפורסם לראשונה מסמך בו אהרני מתאר את ייחודו של היען המקומי ועדיפותו על שאר תתי המין הקיימים בעולם

.https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsArticles/amar(1).pdf

"ישראל אהרני והיען הארצישראלי –  על היוזמה לגדל יענים בארץ ישראל", עת מול, 279 (תשפ"ג), עמ' 14 – 17.