המדריך לאיסוף וצביעה בתולעת השני

"תולעת השני" הייתה מקור מן החי (כמו תכלת וארגמן) להפקת צבע יקר ערך בגוון כתום-אדום בתקופת המקרא ובימי הבית השני.  במסורת ישראל  תפס השני מקום מרכזי בעבודת ה' במשכן ובמקדש, למשל כמרכיב בטהרת המצורע ובהכנת אפר פרה אדומה.  לצבע השני היו  גם שימושי חולין רבים, כמו צביעת אריגים שהיו מבוקשים על ידי הנשים, בדומה לתכשיטי זהב (שמ"ב א כד; ירמיהו ד ל).

בעולם הקדום היו ידועות בשימושן כמה מיני כנימות שגדלו באירופה מהן הפיקו את צבע השני. פרופ'  זהר עמר, מאוניברסיטת בר אילן איתר לפני שנים אחדות מין כנימה הגדלה על עצי אלון מצוי בחבל ההר הים תיכוני. מהכנימה הוא הפיק צבע 'כתום-אדום' ובדיקה כימית הראתה שהיא מכילה חומצה קרמזית. על פי ניתוח מקורות שונים, ניתן לשער שהיא הייתה מקור צבע השני במקדש בעבר.

 במאמר זה מתפרסם לראשונה מדריך מעשי לאיסוף של כנימות השני הגדלות על עצי האלון והנחיות להפקת צבע מהן. זהו נספח למחקר המלא שפורסם בספר  'בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית'.

לקריאה במאמר:  המדריך לאיסוף וצביעה בתולעת השני, נוה צוף תשפ"ב.