האתרוג ברפואה – מתיאופרסטוס עד ימינו

 

סקירה על הסגולות הרפואיות שייחסו לאתרוג במרוצת התקופות בחיבורי הרפואה הקדומים, מספרות יוון ועד הספרות של ימי הביניים והעת החדשה.

להרחבה 

השאר תגובה