מסורות הכשרות של בעלי החיים

מאמר חדש בנושא מסורות הכשרות של בעלי חיים הטהורים בקרב קהילות ישראל במרוצת הדורות. המאמר שיצא בקובץ "עולמות נפגשים" (א' גוטליב עורך) באוניברסיטת בר אילן, סוקר בקצרה כמה מהתמורות שחלו בדרך העברת מסורת כשרותם של בעלי החיים הטהורים בקהילות ישראל לאור ספרות ההלכה לדורותיה. מדובר בכמה מתוצאות מחקר רב-תחומי שנערך בשנים האחרונות: הלכתי, היסטורי, חברתי ותרבותי. המחקר בחן בין השאר את זיהוי בעלי החיים הנזכרים במקורות ישראל, אסכולות פרשניות, אסכולות פסיקה ודרכי השפעתן, העברתן של מסורות בין קהילות ישראל או התנוונותן של המסורות והשתכחותן ועוד.

לקריאת המאמר השלם

השאר תגובה