לזיהוי ה"צרי" המקראי !

ה"צרי" נזכר במקרא כמוצר יוקרתי ומפורסם שנשתבחה בו ארץ-ישראל ובמיוחד אזור הגלעד. חשיבותו באה לידי ביטוי בכך שהוא מופיע כראשון ברשימת סממני הרפואה והבושם "מזמרת הארץ" שהובלו למצרים ונסחר באיי הים. למונח זה הוצעו זיהויים אחדים שמעלים קשיים לסבירותם.

במאמר זה מוצע להציע את שרף האלה האטלנטית (Pistacia atlantica) כמועמד המסתבר ביותר לזיהוי הצרי המקראי. הזיהוי נתמך במקורות היסטוריים המצביעים על הפקת שרף זה במרחב ארץ ישראל בעת העתיקה והשימוש בו בחברות מסורתיות בהווה. קיימות גם  עדויות ארכאולוגיות ליצוא כמויות גדולות של שרף מכנען בתקופת הברונזה המאוחרת. תמיכה נוספת היא שימור השם "צרי" בשם הערבי הקדום "צ'רו"  ( ضرو)  לשרף האלות. המחקר מבוסס גם על מחקר שדה שבו שוחזר באופן מסורתי הפקת שרף האלה האטלנטית בכמה אזורים שונים בישראל. כמות השרף שהתקבלה הייתה מרובה יותר מכל עץ אחר הגדל במרחב ארץ-ישראל וסוריה.

להרחבה: "הצֳרִי המקראי – שרף האלה האטלנטית מארץ-ישראל", בית מקרא, סז/ב (תשפ"ב), עמ' 261 – 274.

השאר תגובה