יין הליוסטון ויין קפריסין – שחזור ייצורו של יין עתיק

מחקר זה מציג את אחד מפירותיו של מחקר רב-תחומי שנערך בישראל בשנים האחרונות, העוסק בניסיון לאפיין את זני הענבים המסורתיים של ארץ ישראל, את טכנולוגיות הייצור ואת תכונות היין שיוצר מהם. במחקר קודם הצענו שהמתקנים הייחודיים הנמצאים בחורבת חבלתא שבתחומי היישוב נווה צוף, קשורים לייצור יין מתוק שנקרא “הליוסטון”, והתחקינו אחר המקורות ההיסטוריים. במאמר הנוכחי אנו דנים במקורות ההיסטוריים ליין הליוסטון וליין קפריסין, ומציעים כי יין קפריסין הנזכר במרכיבי הקטורת, הוא יין שיוצר בשיטה דומה עקרונית לזו שיוצרו בה יינות הליוסטון (ייבוש חלקי של הענבים), וכי בשני המקרים מדובר ביינות בעלי חוזק כוהל גבוה במיוחד ורמת סוכר שיורי גבוהה. כדי להדגים כי ניתן ליצור יין זה באופן טבעי באזור ההר המרכזי באריאל, ביצענו תצפיות מעשיות שבהן יובשו באופן חלקי ענבים שהותססו ליין. הראינו כי ניתן להביא לרמת סוכר של יותר מ 30- בריקס באופן טבעי לחלוטין וליצור מהם יינות בעלי רמות גבוהות של כוהל וסוכר שיורי וארומות ייחודיות.
המחקר המעשי מסייע לבאר באופן מעשי את חשיבותו של יין זה בריאליה הקדומה מחד גיסא ומצביע על הפוטנציאל שלו בשוק היין המודרני מאידך גיסא.

להרחבה: "יין הליוסטון ויין קפריסין – שחזור ייצורו של יין מתוק חזק בישראל בשיטת ייבוש חלקי של הענבים", מחקרי יהודה ושומרון ל (2021), עמ'  239-221

השאר תגובה