ברכות הנהנין וסל המזונות והבשמים של יהודי עדן, תימן

ברכות הנהנין נוסח יהודי עדן *  זהר עמר ודורון יעקב

"ברכות הנהנין" הינה סוגיה הלכתית העוסקת בדיני ברכות על הנאות חושיות שונות, טעם, ריח וראייה. סוגה זו מופיעה בהרחבה כבר בתלמוד החל ממסכת ברכות ועד לקונטרסים מיוחדים שנכתבו בעניין זה בעת החדשה. הפוסקים שעסקו בכך נהגו להמחיש את ההלכות באמצעות דוגמאות שהיו שכיחים במקומם ובלשונם. מכאן חשיבותה של ספרות זו המהווה תשקיף נאמן לתרבות החומרית בכל אתר ואתר.

במאמר זה נעסוק בשלושה קונטרסים נדירים מראשית המאה העשרים שעוסקים בברכות הנהנין על פי מנהגי קהילת עדן שבתימן.  בקונטרסים הכתובים בניב הערבית העדנית  נזכרים למעלה ממאה מוצרי מזון ובושם שונים המשקפים את סל המזונות המגוון של הקהילה העדנית. המוצרים ומגוון הדיאלקטים מהווים  תשקיף להשפעות והקשרים של הקהילה עם מרכז תימן, עירק ובעיקר הודו.

להרחבה:"'ברכות הנהנין' בנוסח יהודי עדן", תימא, יז (תש"פ), עמ' 80 – 102

השאר תגובה