פוחלץ של היען האחרון שניצוד בשנת 1931, אוסף ישראל אהרני, האוניברסיטה העברית

השאר תגובה