פרויקט מחקר רב תחומי המשלב היסטוריה, זואולוגיה והלכה ולחלקו שותפים אישים אחדים ובהם הרב פרופ' ארי ז'יבוטפסקי וד"ר ארי גרינספן והרב ד"ר חננאל סרי.

שימור מסורות בעלי החיים הקדומים

שימור מסורות בעלי החיים הקדומים

 

מדובר בתיעוד של מסורות כשרות אותנטיות  מפני זקני הדור הקודם מכל קהילות ישראל והצלתן למען הדורות הבאים. התיעוד והמסורת נעשה באמצעות ראיון של מאות מידענים, צילום ופעילויות של הפצת מסורות בפומבי, כמו בסעודות המסורת. לצד זאת, פרסום של ספרים ומאמרים רבים בתחום.  עבודה זו נעשית בשיתוף פעולה ובהנחיה של רבנים גדולים ובעלי סמכא בתחום.  בין בעלי החיים שתועדו היא מסורת אכילת חוגלות, פניניות ופסיונים, שלו, דרור וציפורי שיר נוספות וכן יונקים כמו: איילים וצבאים. מחקר בפני עצמו היה תיעוד אכילת הארבה הכשר בימינו בקרב קהילות תימן וצפון אפריקה.

המחקר עוסק גם בסוגיות אקטואליות, כגון מתן הכשר בימינו לבשר הג'אמוס בפרויקט המשותף, לרבנות הראשי, ביצור היתר אכילת עוף הברברי  ובקר ה"זבו".

במהלך המחקר נבחן לעומק סוגיית כשרות הג'ירפה באמצעות ניתוחים אנטומים בשיתוף רבנים וצוות הספארי. מחקר יוצא דופן בשיתוף ד"ר דוד אילוז וד"ר עוזי מרין בחן את תקפותו של קריטריון גיבון החלב לכשרות בעלי חיים. בדיקה של חלב של יונקים טהורים וטמאים הראה שרק חלב של בעל חיים טהור מגבן. זהו קריטריון מעשי שהתקבל להלכה ומאפשר לפוסקי ההלכה להכריע בסוגיות שנויות במחלוקת, כמו לגבי כשרותו של האייל האדום.

 

כתבה בידיעות אחרונות בנושא חלב הג'ירף

כתבה בידיעות אחרונות בנושא חלב הג'ירף

 

כנס סעודת המסורת והלכות המקדש - תשס"א

כנסים אלה מאפשרים העברת מסורות בעלי חיים נדירים לקהל רב . הראשון התקיים בשנת תשס"ב, השני בשנת תש"ע. והשלישי ביום חמישי כ"ח תמוז תשפ"א התכנסו מאות אנשים ביקב פסגות שבנחלת בנימין בכנס היסטורי שמטרתו לשמר מסורות עתיקות של בעלי חיים טהורים נדירים. בכנס השתתפו חשובי הרבנים וגדולי החוקרים המתמחים במסורות העתיקות שהעבירו אותם הלאה לקהל בהרצאות קצרות. כך למשל שוחזר הנוהג של שימור מסורת הדרור שהייתה מקובלת בכמה מקהילות גרמניה עד השואה וחודשה בכנס זה הצגת הציפור לפני הקהל. כשרות היעל הומחשה בתקיעת שופר של יעל  שהובא מתימן, שם תקעו בו בראש השנה, כפי שהיה בבית המקדש.

הכנס נפתח בברכתו של הרב דוד דודקביץ שעסק בחשיבות שימור המסורת והרב אליעזר מלמד על אופן העברתה מקהילה לקהילה. מנת הפתיחה היתה מרק יונים, חצי שליו וכן מגוון עשיר של כ18-  מיני בשר ובהם פסיונים, פניניות ועופות מים שונים, ג'אמוס ועוד. כל התפריט היה מבוסס על אוכל תנכ"י וחז"לי ובהם עשרה מיני סלטים ומנות המבוססות על הירקות שאכלו אבותינו במצרים, כרמל וקלי ומזמרת הארץ. המאפה היה על בסיס חמשת מיני דגן, לחם סולת מחיטת הדורום ושחזור לחם קטניות הנזכר בספר יחזקאל.

אחד מהחידושים של הכנס היה העיסוק המעשי בהלכות המקדש. למשתתפים הוגשו חלות תודה, הוצג גדי מקולס - שדימה את קרבן פסח והוענקו לכהנים מתנות כהונה של זרוע, לחיים וקיבה  וכל הקהל זכה לטעום מהם. כבני מלכים הוגשו לשונות בקר בחרדל ומאכלים נוספים כמו עטינים.  המנות האחרונות כללו את ה"אשישיות" וכמובן ארבה שסימניו והמסורת העתיקה שקיימת בקרב בני תימן וחלק מיוצאי צפון אפריקה הועברו לקהל על ידי פרופ' זהר עמר שניצח על כל מלאכת הכנת התוכנית בשיתוף הרב עופר קאפח מנהל תרבות תורנית במועצת בנימין.

לצפיה בכנס - לחצו על הקישורית

 

מחקרים בתחום כשרות בעלי החיים

ספרים 

מסורת העוף, תל-אביב תשס"ד.

 הארבה במסורת ישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ד.

 

מאמרים

 • "כשרותו של הארבה", תחומין, יט (תשנ"ט), עמ'  299-283 (בשיתוף עם ח' סרי).
 • "הפולמוס על כשרות החסידה  (Ciconia)בימי-הביניים", סיני, קכח (תשס"ב), עמ' קלה- קמו.
 • "לסוגיית כשרותו של תרנגול ההודו", בד"ד 13 (תשס"ג), עמ' 69 – 89.
 • "כשרות הטווס", שנה בשנה, מג (תשס"ג), עמ' 203-210.
 •  "פרויקט שימור מסורת בעלי החיים הטהורים", המעין, מג/ב (תשס"ג), עמ' 36-40 (בשיתוף עם  א' זיבוטפסקי).
 •  "אכילת צפורי דרור (עצפר) במסורת יהודי תימן", אפיקים, קכג-קכד (תשס"ג), 51 – 52.
 •   "כשרות הג'ירף לאכילה – דו"ח ניתוח", תחומין, כג (תשס"ג), עמ' 491 – 499 (בשיתוף עם ארי זיבוטפסקי ודני זיבוטסקי).
 •  כשרות העוף פניניה", תחומין, כג (תשס"ג), עמ' 500 – 508.
 • "בעקבות 'סעודת ההלכה'", על אתר, יב (תשס"ג), עמ' 109 – 112.
 •  "מסורת העופות הטהורים של קהילות איטליה", סיני, קלב (תשס"ג), עמ' קלג-קמד.
 • "נס השלו וכשרותו", תהודת כשרות, 26 (תשס"ג-תשס"ד), עמ' 13 – 22.
 •  "כשרות הברברי והמולרד", המעין, מד/א (תשס"ד), עמ' 35 – 42 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 •  "אכילת חגבים: שימור שקיעי תרבות תלמודית בקרב יהודי תימן", עטרת יצחק (י' טובי עורך), נתניה תשס"ד, עמ' 177 – 196.
 • "כשרות בקר היאק", תהודת כשרות, 27 (תשס"ד), עמ' 17 – 18.
 •  "בעקבות הארבה", תהודת כשרות, 32 (תשס"ה), עמ' 35 – 38.
 •  "כשרות הג'אמוס", תחומין, כז (תשס"ז), עמ' 379 – 387 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 •  "גיבון חלב כקריטריון כשרות להבחנה בין בעלי חיים טהורים לטמאים", בד"ד 21 (תשס"ט), עמ' 75 – 94 (בשיתוף עם ד' אילוז וע' מרין).
 • "קרב תרנגולים", עת-מול, ל 2 (תשס"ה), עמ' 20 – 22.
 • "כשרות האיל והצבי", תחומין, כט  (תשס"ט), עמ' 162 – 172 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 • "הזֶבּוּ בארץ ישראל: בקר עם חטוטרת", קתדרה, 157 (תשע"ו), עמ' 7 – 32.
 •  "לטהר את הטהור: עוד בענין כשרות הברבר ((Muscovy", המעין, נא/א  (תשע"א), עמ' 47 – 54.
 • "על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת" אמנות עתיך, 116 (תשע"ז), עמ' 115 – 119.
 •  "מסורת הכשרות של בעלי החיים הטהורים בקרב קהילות ישראל במרוצת הדורות", עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות" (א' גוטליב עורך), רמת גן תשע"ח, עמ' 136 – 144.
 •  "סירוס בעלי חיים לצורך פיטום", המעין, 225 (תשע"ח), עמ' 60 – 66.

פרסומים בלועזית

“The eating of locusts in Jewish Tradition after the Talmudic Period”, Torah u-Madda Journal, 11 (2002), pp. 186-202.

"The Halachic tale of three American birds: Turkey, Prairie Chicken, and Muscovy Duck”, Journal of Halacha and Contemporary Society, 46 (2003), pp. 81-103 (with A. Zivotofsky).

“Giraffe: A Halakhically oriented dissection”, The Torah u-Madda Journal, 11 (2002-2003),  pp. 203-221 (With A.Z. Zivotofsky & D.  Zivotofsky).

"Identifying the ancient Shibuta”, Environmental Biology of Fishes, 75 (2006), pp. 361-363.  (With A.Z. Zivotofsky & D. Zivotofsky).

  "Fishy Tale: Identifying the Talmudic Shibuta”, The Jewish Observer, 39 (2006), pp.  31-35.

 "Captive Gazelles in Iraqi Jewry in Modern Times in Relation to Cultural Practices and Vernacular Housing", Journal of Modern Jewish Studies,   8 (2009), pp. 23–39 (With E. Nissan).

 "The Contribution of Archaeozoology to the Identification of the Ritually Clean Ungulates Mentioned in The Hebrew Bible", Journal of Hebrew Scriptures, 10 (2009), pp. 2-24 (With R. Bouchnick and G.  Bar-Oz)

 "Clarifying Why the Muscovy Duck is Kosher: A Factually Accurate Response", Ḥakirah, 11 (2022), pp. 159-174 (with A. Zivotofsky).

 "Biblical Milk Taboos and Scientific Methodology with Ancient Nomenclature", Natural Resources, 2/4 (2011), pp. 240-243       (with D. Iluz, M. Goldberg, U. Merin & Y. Katz).

"What They Served at the Banquet for the Wedding of Shim'on Nathan's Daughter: Considerations on the Sense of tsvi, in Sources from East and West", Australian Journal of Jewish Studies, 26 (2012) pp.  95 – 129 (with E. Nissan).