עם הרב יצחק ברנד בדיון על זיהוי הארגמן

העברת גביית מסורות כשרות של הג'אמוס לראשון לציון הרב שלמה עמאר

סעודת המסורת, תשס"ב, סמוכים לשולחן הרב ישראל מאיר לוינגר, פרופ' יהודה פליקס והרב משה טנדלר

עם הרב ישראל מאיר לאו והרב מרדכי גרינברג, טקס פרס הרב קוק

עם הרב ישראל מאיר לאו והרב מרדכי גרינברג, טקס פרס הרב קוק

דיון בנושא שחזור החושן עם הרב אליעזר מלמד והרב עזריה אריאל

דיון במחקרי המקדש עם הרב יוסף אלבוים

דיון במחקרי המקדש עם הרב יוסף אלבוים

עם הרב יעקב אריאל בהשתלמות על אתרוגי ארץ ישראל עם רבני מכון התורה והארץ

הרב עזריה בסיס ז"ל, העברת מסורת הארבה, ראש העין

עם הרב שלמה מחפוד, בדיקת שסכין שחיטה

ד"ר יוסף רוטמן, בודק קורקבן נקלף של חסידה

עם הרב מאיר מאזוז והרב דוד דודקביץ'

ניתוח עובר ג'ירפה בספארי: הרב חננאל סרי, הרב אברהם חממי, הרב אמתי בן דוד וד"ר דני זיבוטפסקי

חברים לשימור מסורות: הרב חננאל סרי, ד"ר ארי גרינספן, ד"ר דני זיבוטפסקי והרב פרופ' ארי זיבוטפסקי

בוטניקה והלכה: דיון עם רבני מכון התורה והארץ בוטניקה והלכה: דיון עם רבני מכון התורה והארץ

עם הרב יצחק אנגלארד, אחיו של האדמו"ר האחרון מבית ראדזין, הממונה על צביעת התכלת מדיונון בימינו. עם הפתילים הצבועים

עם הרב יצחק אנגלארד, אחיו של האדמו"ר האחרון מבית ראדזין, הממונה על צביעת התכלת מדיונון בימינו. התנור המשמש לשריפת בלוטות הדיו של הדיונון