כנס תגליות מוזיאון תל אביב (תשע"ה)

סיור לימודי בנאות קדומים

אוסף סממני המרפא, תבלין וקטורת המשמש למחקר אוסף סממני המרפא, תבלין וקטורת המשמש למחקר כנס תגליות, תשע"ה כנס תגליות, תשע"ה תלמידי הקורס "פרקי טבע במקרא" שבמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה, באוניברסיטת בר אילן, בדיון משותף עם נוגה הראובני ז"ל תלמידי הקורס "פרקי טבע במקרא" שבמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה, באוניברסיטת בר אילן, בדיון משותף עם נוגה הראובני ז"ל כנס מסורות תימן לכבוד יוסף עמר הלוי ז"ל כנס מסורות תימן לכבוד יוסף עמר הלוי ז"ל שיעור על סימני הכשרות של הארבה באוניברסיטה, תשע"ג שיעור על סימני הכשרות של הארבה באוניברסיטה, תשע"ג סיור בוטני, שמורת הארבעים בכרמל סיור בוטני, שמורת הארבעים בכרמל שיעור על הנשר במקרא, אוניברסיטת בר אילן שיעור על הנשר במקרא, אוניברסיטת בר אילן חפירות תל צפית עם סטיב ווינר ופרופ' אהרון מאיר חפירות תל צפית עם סטיב ווינר ופרופ' אהרון מאיר עם סטודנטים במחסני הממצאים האורגניים ברשות העתיקות עם סטודנטים במחסני הממצאים האורגניים ברשות העתיקות מחקרי עיר דוד, הכנס ה-11 מחקרי עיר דוד, הכנס ה-11