Our unique research

 

מהו  “צמר חיה שבים”

תפוח סדום ובגדי הכהן הגדול

הבובל- חית בר טהורה של ארץ ישראל שנשתכחה

תולעים כשרות וכינה שמותר להרוג בשבת לכתחילה

המדריך למפצח ארגמונים

האם החניטה מותרת ביהדות ?

ה”זבו”- בקר כשר עם גבנת

הסוכר ומוצריו בתקופה הצלבנית

קרב התרנגולים – הפולמוס על תרנגולים החדשים במאה התשע עשרה

סגולת האדמונית   – הטיפול של הקדמונים במחלת הנפילה (אפילפסיה)

“טלית שכולה תכלת” זו לא אגדה

פרויקט שימור בעלי החיים הטהורים 

עשבונאי אנדלוסי בארץ ישראל האיובית

מתיר העגונות מדמשק

טעימה מפרק “במה מדליקין”

התרעת צבע אדום- הכנימה שהביאה את הצבר והכנימה שמחסלת אותו

חברים לרפואה: יהודים ופרנציסקנים בירושלים העות’מאנית

כלכלת המקדש- כמה זה עולה לנו ?

לנשק מזוזה מג’ירפה

רותם המדבר בטיפול צהבת ילודים – מתימן לארץ ישראל

חמשת מיני המרור על פי הרמב”ם

מסורות כשרות העופות הייחודית של יהודי איטליה

המרה – אמצעי להבחנה בין צבי לאיל

האפוד, אבני החושן והשמיר

 קרבן העוף וההיבט הכלכלי בימי המקדש

האם החסידה כשרה ? – על הפולמוס שהתחולל בימי הביניים

דג השבוטא  – מנהרות בבל לארץ ישראל

התריאק – מציל הנפשות מירושלים 

יהודי עזה והמסחר באבטיח הפקועה לרפואה

סירוס בעלי חיים לצורך פיטום – היסטוריה והלכה

גילויה של תולעת השני הארץ ישראלית

מתכון לאפיית לחם הפנים

מה אכלו בני ישראל במצרים – נסיכת הנילוס וירקות בחינם- אמת ושקר

האבנים המתגלגלות מהר הבית

מרשמי הקדמונים להגברת הזכרון 

שיבת האפרסמון

אגדת ההדסים המורכבים- בעיה הלכתית שאינה קיימת

כשרות הברברי  – תשובה למלעיזים 

מדוע אסור לאכול חמץ בפסח- על לחם מצרי ועברי 

השחין בלשון חז”ל – “צרעת” טהורה ביהדות

צמח ה”שיבה” שהביאו הצלבנים לישראל

סוד האפרסמון ומה חיפשו הרומאים במצדה ?

כשרות הטווס

עצים מקודשים ביהדות – בעבר ובהווה

פרג, אופיום וסמים בארץ ישראל הקדומה ועד ימינו

מסוממים בארץ ישראל – השימוש בחשיש ואגדת החשישיים

מה מברכים על ה”אנג’רה” האתיופית העשויה מטף ?

כשרות הג’ירפה לאור ניתוח אנטומי 

אבני הסנה המופלאות מהר סיני

כשרות הג’אמוס בקהילות ישראל

מתי הגיעו הג’אמוסים לארץ ישראל

ראשון חוקרי המקדש

מסורת וראליה בתיאורי רופא ירושלמי מהמאה העשירית

סעודת המסורת – שמונה עשרה מיני בשר טהורים

ציוני קברים – חיבור מכתב יד מימי הביניים

שילוח הקן – צו שמירת הטבע הראשון בעולם

כיצד נראו התפילין של אבותינו לפני כמאה שנים ?

“בית הכסא”  ממתי ? מצחין אבל מרתק

הארנבת שהסתתרה בנייר מהגניזה הקהירית 

מי אתה אסף הרופא ?

אבן החן הפופולרית ביותר בעולם הקדום 

“שילוח הקן” – צו שמירת הטבע הראשון בעולם

מתי פרצה טהרה בישראל ? 

מבצע ג’ירפה ובדיקת חלב לבשר כשר