שו"ת קדמוניות

האם אתה יודע איזה עץ ספציפי נחשב לעתיק ביותר בארץ?

מבחינה מדעית-אמפירית העץ העתיק ביותר שנבדק על פי טבעות שנתיות במרחב שלנו הוא  ערער אדום בהר הגבוה בסיני, כבן 850 שנים. העץ של "אלון שבות" בן כשש מאות שנים ויש עוד כמה עצים קשישים בגיל כזה. עצים ממוצא טרופי שאין להם טבעות שנתיות לא ניתנים לאומדן מדויק, כדוגמת עץ השיזף הגדול בעיר-אובות שבחצבה וכן יש בעיה עם עצי זית או אלון קשישים שלבת גזעם חלולה ולהם ניתן לתת אומדן שאינו מבוסס.

באילו שופרות נהגו לתקוע בתימן?

רבים מיהודי תימן נהגו לתקוע בשופר ארוך של אנטילופת הקודו שהובאה באתיופיה. הנוהגים על פי הרמב"ם הקפידו דוקא על שופר של איל (ספר החילוקים, עמ' 68). אגב, גזעי הכבשים בתימן מתאפיינים בקרן קטנה באופן יחסי. בקרן יעל היו שתקעו בכדי להשכים את האנשים לאשמורות (סליחות) ובתעניות. בצפון תימן נהגו לתקוע גם בעת הלוויות, מנהג שניתן היה לראות בארץ ישראל בעקרון עד לפני כדור.

מה דעתך בעניין פולמוס תרנגול הבראקל ?

כשר, אין בו שינוי משמעותי מתרנגולות כשרות אחרות ואינו זקוק ל"מסורת". יש לשים לב ש"קרב התרנגולים"  נטוש בין פלגים מחמירים שבחברה האשכנזית חרדית ולא העסיק את הספרדים ולא את החרדל"ים. כת אחת התירה רק אותו ופסלה את כל שאר התרנגולים וכת שניה נקטה ההפך. סופה של הפרשה לגווע, כמו בפולמוס על בקר ה"זבו".

בלימוד הרש"ס פ"ט דשביעית מדבר על מינים שכובשים אותם ויש המשפט הבא: "ובולבסין שקורין וירדיג'יאש שעושין מהם כבש" באיזה מין מדובר?

קרוב לודאי, שמדובר בחציל, נזכר אצל הרב יעקב כולי במדרש מעם לועז לשמות, כרך ב, עמ' תקע בשם "בירינג'יאס".

בספר הליכות תימן (עמוד 197) מביא חבלים מצמח הנקרא סלב, מהו זיהוי הצמח?

בפלורה של תימן מופיע השם "סלף"  לשני צמחים:  1)  אגבה -    Agave

2)    Sansevieria ehrenbergii; מהסיבים של שניהם היו מכינים חבלים.

בהליכות תימן (עמוד 199) מוזכר פרחי עשב בר לבן וקל כצמר גפן הנקרא "רֵא" ומשמש למילוי כריות. האם ידוע זיהויו?

לובד המדבר - Aerva javanica בקרוב לודאי, שמדובר בחציל, נזכר אצל הרב יעקב כולי במדרש מעם לועז לשמות, כרך ב, עמ' תקע בשם "בירינג'יאס".

מבקש לדעת זיהוי ה"שחימה" שהביא בשו"ת פעולת צדיק (ח"א סימן מא) בתור עוף טהור.

אנונימי

הרב י' רצאבי סבור שהוא שם נרדף לעוף העוקאב (=קורא), ראה שולחן ערוך המקוצר, ד, עמ' קפד, בהערות. ולמען האמת אני עדיין לא בטוח בכך. וכרגע אין לי זיהוי אחר.

פרופ' זהר עמר

כיצד בודקים כיצד נראים מימי תלתן (נדה ב, ו)?

אנונימי

טוחנים גרגרי חלבה לאבקה משרים ומערבבים מדי פעם, למשך יממה, ומקבלים נוזל מעט רירני.

פרופ' זהר עמר

ראיתי במפרשים שאין גודל תיבת נוח מספקת לכל החיות שבעולם, האם ידוע לך הערכה מודרנית בנושא?

אנונימי

אין בידי נתון זה, אבל ברור לי שאי אפשר לקרא את ספור תיבת נוח כפשוטו, כמו עוד סיפורי בראשית שמקפלים בתוכם רעיונות עמוקים. לעניות דעתי, כאשר התורה מביאה את המידות של תיבת נוח היא מתכוונת לומר שמדובר במשהו בסדר גודל ענק, באותם ימים, אורכה של ספינה גדולה הייתה באורך עד כ- 50 מ' וברוחב עד כ- 10 מ'. זו המסקנה שלי על פי בדיקה של איורים ספינות עתיקות וממצא גדול של אוניות טרופות.

פרופ' זהר עמר

האם "הערבה הלבנה" כשרה ?

לדעתי כל מיני הערבות הגדלות בר בישראל כשרות, למעט כמובן הצפצפה.

מה זיהוי שמות העופות הטהורים שהזכיר בעל "אבני חן": שווארי"ן, טוי"ך ענטלב"ש ופיישניא ?

נראה ששווארין הוא "שוואין" כלומר ברבור מצוי; טוייך ענטלביש - הרב י"מ לוינגר כותב שמדובר במין הברוז צולל, כנראה צולל ימי והאחרון הוא פסיון בוודאות.