עם הרב יצחק אנגלארד, בנו של האדמור האחרון מבית ראדזין, הממונה על צביעת התכלת מדיונון בימינו. עם הפתילים הצבועים

השאר תגובה