הרב עזריה בסיס, העברת מסורת הארבה, ראש העין

השאר תגובה